Teknisk

Teknisk interessert? Her kan du få dybdeinformasjon om systemer, produkter og driftsløsninger.

Spør oss om tekniske systemer »

Sirkulasjonspumper

Sirkulasjonspumper sørger for sirkulasjon fra energikilden mot varmeavgivere i et varmeanlegg.

Ekspansjon

I et varmeanlegg forekommer det ekspansjon i anlegget når temperaturen i vannet endres. Vann lar seg ikke komprimere så derfor må utvidelseskreftene ha et sted å gå.

Rørisolasjon

Mye av varmetapet skjer gjennom rør, derfor er det lønnsomt å tenke gjennom gode løsninger for rørsystemet. I tillegg bør materialet rørene er laget av ha god isolasjonsevne. Det betyr at det for eksempel er bedre med plastrør enn kobberrør.

Varmepumpe eller kjølesystem

Carnotprosessen er en termodynamisk kretsprosess. Den er basert på et teoretisk motor design kalt en carnotmotor, som ble foreslått av Nicolas Léonard Sadi Carnot i 1824.